25 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 27-Triệu Phú Keo Kiệt ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 05-05-2023  
26 NIKAYA Thiền Quán - Xả Vô Lượng Tâm 2 - Xả Bỏ Kiêu Mạn 5-5-2023 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 05-05-2023  
27 NIKAYA Thiền Quán - Xả Vô Lượng Tâm 04-05-2023 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-05-2023  
28 Tâm Đắc Tu Học NIKAYA 02-05-2023 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-05-2023  
29 Kinh NIKAYA Giảng Giải-Nghiệp & Quả Báo 26 - Khẩu Nghiệp Đáng Sợ ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 28-04-2023  
30 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 12 - Những Lợi Ích - Thù Thắng - Khi Tu Học Pháp Phật Nguyên Chất 6 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoà Khánh, Quận Bình Thạnh, TPHCM 18-04-2023  
31 NIKAYA Thiền Giảng - Mù - Một Mắt - Hai Mắt Sáng ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Thành - Châu Thành- Bến Tre 04/2023  
32 Pháp Thoại Cho Người Khiếm Thị - Khuyết Tật & Trao 250 Phần Quà ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Nhà Văn Hoá TP Mỹ Tho - Tiền Giang 04/2023