17 Pháp Đàm NIKAYA - Tu Vui Quá Là Vui ! 4 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp 01-07-2023  
18 Tinh Hoa NIKAYA - Tu Vui Quá Là Vui ! 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp 01-07-2023  
19 Tinh Hoa NIKAYA - Tu Vui Quá Là Vui ! 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp 01-07-2023  
20 Tinh Hoa NIKAYA - Tu Vui Quá Là Vui ! 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Tịnh Xá Ngọc Pháp - 26-06-2023  
21 Pháp Đàm NIKAYA - Tu Sao Để Ra Khỏi Tham Sân Si ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Tuệ Giác Viên - Chùa Đa Bảo - 26-06-2023  
22 Tinh Hoa NIKAYA - Thanh Lọc Ba Sự Ô Nhiễm ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Sắc Tứ Minh Thiện - 26-06-2023  
23 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nhân Quả Của Sát Sanh - Quả Dị Thục Của Nghiệp ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Phú Đức 25-06-2023  
24 Tinh Hoa NIKAYA - Nhắc Mẹ Tu ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Diên Thọ 25-06-2023