17 Pháp đàm NIKAYA - Căn Bản Trí ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 2022  
18 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 9 - Nghiệp Đen & Trắng 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-10-2022  
19 Tinh Hoa NIKAYA - Tâm Hiền Ơi ! Ngọt Ngào Làm Sao ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Thành Phố Nha Trang - Khánh Hoà - 10-2022  
20 Pháp Đàm Đạo Tràng NIKAYA Nha Trang - Mái Ấm Đạo Tình ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Thành Phố Nha Trang - Khánh Hoà - 05-10-2022  
21 Tinh Hoa NIKAYA - Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc II ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 2022  
22 Tinh Hoa NIKAYA - Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc I ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 2022  
23 Tinh Hoa NIKAYA - Viễn Ly Lạc - Về Núi Yên Tu Thật Tuyệt Vời 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-10-2022  
24 Tinh Hoa NIKAYA - Viễn Ly Lạc - Về Núi Yên Tu Thật Tuyệt Vời 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-10-2022