Soi Sáng NIKAYA – Từ Thấp Lên Cao – Pháp Là Gì ? Tại Sao Phải Thiền Quán ?

Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Bảo Lộc - Lâm Đồng 25/12/2020

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Không Buông Lung Phóng Dật

Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Bảo Lộc - Lâm Đồng

Kinh NIKAYA Giảng Giải – Quả Báu Của Nghiệp 15

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 5-9-2020