209 Tinh Hoa NIKAYA - Tu Vui Quá Là Vui ! 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp 01-07-2023  
210 Pháp Đàm NIKAYA - Tu Sao Để Ra Khỏi Tham Sân Si 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Tuệ Giác Viên - Chùa Đa Bảo 26-06-2023  
211 Kinh NIKAYA Giảng Giải-Nghiệp & Quả Báo 23 - Phật Dạy Cách Làm Dâu ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên, TPHCM 31-03-2023  
212 Tinh Hoa NIKAYA - Bậc Chân Nhân - Biết Ơn & Đền Ơn 1! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên, Quận Bình Thạnh, TPHCM 27-08-2023  
213 Tinh Hoa NIKAYA - Biết Ơn & Nhớ Ơn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 17-08-2023  
214 LỄ VESAK - Ý Nghĩa Phật Đản Sanh - Thành Đạo - Nhập Niết Bàn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 02-06-2023  
215 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thế Nào Là Cư Sĩ ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Chùa Bửu Liên 26-02-2023  
216 Tinh Hoa NIKAYA - Tu Vui Quá Là Vui ! 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp 01-07-2023