1921 NIKAYA Thiền Quán - Cội Gốc Của Khổ Đau TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
1922 NIKAYA Thiền Quán - Ngoài Thành Tựu Pháp Ra -Tất Cả Là Nước Mắt 3 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-03-2024  
1923 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Người Xuất Gia Làm Được Điều Khó Làm TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-2024  
1924 Tinh Hoa NIKAYA - Mùa Xuân Viễn Ly - Tâm Ơi Vui Lên Nhé . TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-02-2024  
1925 NIKAYA Đảnh Lễ Pháp Bảo - Hạnh Phúc Trong Tay Ai ? Thanh Quy Đạo Tràng. TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-2023  
1926 NIKAYA Giảng Giải-Đức Phật Dạy Đạo Làm Người 8 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
1927 NIKAYA Thiền Quán - Muôn Đời Hẹn Ước & Đột Phá-Thấy Khổ Sẽ Đi Đến Hết Khổ TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
1928 Lễ Mừng Thọ Thầy Pháp An ( Ông Năm ) 80 Tuổi & Thiền Biết Ơn NIKAYA 15-2-2024 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-2024