NIKAYA Thiền Quán- Buông Bỏ Đi - Viễn Ly Phàm Tục & Trình Pháp

Linh Quy Pháp Ấn ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945 Email: linhquyphapan@yahoo.com Website: https://linhquyphapan.vn/ Nhóm Đạo Tràng NIKAYA:

NIKAYA Thiền Quán - Muôn Đời Hẹn Ước & Đột Phá-Thấy Khổ Sẽ Đi Đến Hết Khổ

Linh Quy Pháp Ấn - 9 thg 2, 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945 Email: linhquyphapan@yahoo.com Website: https://linhquyphapan.vn/ Nhóm Đạo Tràng NIKAYA:

Tinh Hoa NIKAYA - Thực Tập Trầm Lặng - Chuyển Thức Thành Trí

Linh Quy Pháp Ấn - 10 thg 2, 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945 Email: linhquyphapan@yahoo.com Website: https://linhquyphapan.vn/ Nhóm Đạo Tràng NIKAYA:

Tinh Hoa NIKAYA - Mùa Xuân Viễn Ly - Tâm Ơi Vui Lên Nhé .

Linh Quy Pháp Ấn 12 thg 2, 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945

Pháp Đàm NIKAYA - Chia Sẻ Lợi Ích Tu Học

Linh Quy Pháp Ấn 18-2-2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945

NIKAYA Thiền Quán - Tâm Ơi ! Nói Tâm Nghe 2

Linh Quy Pháp Ấn 19 tháng 2, 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945