TINH HOA NIKAYA - AO TRONG - SƯƠNG NGỌT - CAM NGON!

Linh Quy Pháp Ấn ngày 22-1-2023 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

TINH HOA NIKAYA- HOA MAI BẤT DIỆT NỞ TRONG TIM !

Linh Quy Pháp Ấn ngày 22-1-2023 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

Pháp Đàm NIKAYA - Đệ Nhất Xuân 3

Linh Quy Pháp Ấn 26-1-2023

NIKAYA Thiền Quán - Xả Bỏ Ngũ Uẩn

Linh Quy Pháp Ấn 28-1-2023

Tâm Đắc Tu Học NIKAYA 29-1-2023

Linh Quy Pháp Ấn 29-1-2023

Pháp Đàm NIKAYA 25-2-2023

Linh Quy Pháp Ấn 25-2-2023