Kinh NIKAYA Giảng Giải - Người Tu Phải Kính Trọng Ai ?

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 9/3/2023