Tinh Hoa NIKAYA - Sự Xuất Hiện Của Như Lai & Những Điều Vi Diệu - Lễ Tắm Phật

Linh Quy Pháp Ấn ngày 21 tháng 5 năm 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945

NIKAYA Giảng Giải - Lòng Tin Tối Thượng - Cúng Dường Trai Tăng

Linh Quy Pháp Ấn ngày 21 tháng 5 năm 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

Tinh Hoa NIKAYA - Niềm Vui Phật Đản Sanh - Chùa Linh Sơn Đà Lạt

Linh Quy Pháp Ấn ngày 21 tháng 5 năm 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

NIKAYA Thiền Quán - Tại Sao Mình Khổ & Vì Sao Luân Hồi ? *

Linh Quy Pháp Ấn 23 tháng 5 năm 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

TỤNG TẠNG KINH NIKAYA 1 -Tương Ưng Bộ 1 - Chương I - Tương Ưng Chư Thiên (Phẩm Cây Lao Vườn Hoan Hỷ - Phẩm Kiếm)

Linh Quy Pháp Ấn ngày 23 tháng 5 năm 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng