Kinh NIKAYA Giảng Giải- 8 Đức Hạnh Thánh Hiền 2 - Kinh Các Lễ Uposatha - Tăng Chi Bộ 1

Chùa Bửu Liên, 570 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, Quận Bình Thạnh

Tinh Hoa NIKAYA - Tập Tâm Hỷ Xả 1

Chùa Hòa Khánh 8-11-2022

Tinh Hoa NIKAYA - Tập Tâm Hỷ Xả 2

Chùa Bửu Liên 8-11-2022