1665 SOI SÁNG NIKAYA - Ý Căn Là Gì ? Thế Nào Là An Trú Pháp ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng ngày 06/11/2021. Tại Pháp Ân Sơn  
1666 Tinh Hoa NIKAYA – Đốt Ngọn Lửa Thiêng ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH Linh Quy Pháp Ấn 09/01/2021  
1667 Soi Sáng NIKAYA – Từ Thấp Lên Cao – Pháp Là Gì ? Tại Sao Phải Thiền Quán ? ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Bảo Lộc - Lâm Đồng - ngày 25/12/2020  
1668 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán – Tân Niên Cảnh Tỉnh ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng ngày 12/02/2021  
1669 Tinh Hoa NIKAYA _ Chúc Xuân Tân Sửu 2021 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 12/02/2021  
1670 Tinh Hoa NIKAYA _ Chúc Xuân Tân Sửu 2021_ Hạnh Phúc Của Người Tu ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 14/02/2021  
1671 SOI SÁNG NIKAYA - QUÁN CHIẾU THÂM SÂU VỀ CẢM THỌ _ Yêu Thương Là Khổ Sầu ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại PHÁP ẤN SƠN ngày 05/02/2021  
1672 Tinh Hoa NIKAYA – Vực Thẳm Hiểm Nguy – Nhàm Chán Và Từ Bỏ ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại PHÁP ẤN SƠN ngày 08/01/2020