NIKAYA Thiền Biết Ơn 17-10-2023

Linh Quy Pháp Ấn 17-10-2023

Trình Pháp NIKAYA-Dễ Thay Nhìn Lỗi Người-Lỗi Mình Thấy Mới Khó ! Ung Nhọt Ung Hạch Ung Bướu Ung Thư?

Linh Quy Pháp Ấn 4-4-2023 Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

Tinh Hoa NIKAYA - Căn Bản Trí

Linh Quy Pháp Ấn 20-8-2023

NIKAYA Thiền Quán - Thánh Vật Non Thiêng & Xả Y Hạ Sơn

Khoá Tu XGGD lần 5 (34) Linh Quy Pháp Ấn 12-8-2023

Tinh Hoa NIKAYA - Biết Ơn & Nhớ Ơn

Chùa Bửu Liên 17-8-2023