Tinh Hoa NIKAYA – Pháp là gì ? Gốc rễ của Pháp ? NHẬN DIỆN NGŨ UẨN

Chùa Hoà Khánh - Giảng tại lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư

Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 9

Chùa Hoà Khánh - Quận Bình Thạnh - Hồ Chí Minh 21-11-2022

Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 10

Chùa Hoà Khánh - Quận Bình Thạnh - HCM ngày 21-11-2022