NIKAYA Thiền Quán Đôi Mắt

Linh Quy Pháp Ấn 24-5-2023

Tinh Hoa NIKAYA - Trong Ngoài Ô Nhiễm

Linh Quy Pháp Ấn ngày 01/12/2019

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nội Soi Tự Thân

Chùa Thiên Phú - Nha Trang ngày 18-09-2018

Pháp Hành Trong Tạng Kinh NIKAYA 6 - Vén Màn Bí Mật Toàn Thế Giới

Học Viện Phật Giáo Lê Minh Xuân tp HCM ngày 23-6-2019

Trải Tâm Từ _ ĐĐ.Thích Minh Thành

Giảng tại Chùa Hoằng Pháp