NIKAYA Thiền Giảng - Mù - Một Mắt - Hai Mắt Sáng !

Chùa Bửu Thành - Châu Thành- Bến Tre

NIKAYA Thiền Quán - Tâm Ngọt Ngào - Dễ Chịu !

Linh Quy Pháp Ấn 11-2-2023 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

Tinh Hoa NIKAYA - Thánh Trí Ngũ Uẩn - Đột Phá Giới Hạn - Siêu Xuất Thế Gian

Linh Quy Pháp Ấn 30-9-2022 ----------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng