1425 NIKAYA - Thiền Biết Ơn - Trình Pháp - Thế Tôn Ơi ! Con Đã Về Tới Trúc Lâm Rồi ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn -13-10-2022  
1426 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 10 - Những Lợi Ích - Thù Thắng - Khi Tu Học Pháp Phật Nguyên Chất 4 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoà Khánh, Quận Bình Thạnh, TPHCM - 14-04-2023  
1427 Tâm Đắc Tu Học NIKAYA 29-1-2023 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 29/01/2023  
1428 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 3 - Toàn Cảnh Thế Giới - Nguyên Nhân Đau Khổ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Chùa Hòa Khánh 28-02-2023  
1429 NIKAYA Thiền Quán - Bất Tịnh - 32 Thể Trược - Xác Chết & Trải Tâm Từ Rộng Lớn ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-02-2023  
1430 NIKAYA Thiền Biết Ơn & Hạnh Phúc Khi Tu Đúng ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-04-2023  
1431 Pháp Đàm NIKAYA - Xây Dựng Hội Chúng Hiền Trí 2 & Tình Nghĩa Vợ Chồng Cao Đẹp ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 19-03-2023  
1432 Kinh NIKAYA Giảng Giải-Nghiệp & Quả Báo 21-Giải Mã Tướng Trạng Thế Giới-Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 17-03-2023