NIKAYA Thiền Quán - Tâm Ngọt Ngào - Dễ Chịu !

Linh Quy Pháp Ấn 11-2-2023 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

Kinh NIKAYA Giảng Giải-Nghiệp & Quả Báo 21-Giải Mã Tướng Trạng Thế Giới-Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt 2

Linh Quy Pháp Ấn ngày 17-3-2023 Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng