1409 Tinh Hoa NIKAYA - Tu Vui Quá Là Vui ! 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp 01-07-2023  
1410 Thiền Biết Ơn NIKAYA 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 03-08-2023  
1411 Tâm Đắc Tu Học NIKAYA TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-10-2023  
1412 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 17 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại chùa Hòa Khánh, Bình Thạnh, TPHCM 12-09-2023  
1413 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 30 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 30-10-2023  
1414 Trình Pháp NIKAYA - Nhiếp Phục Chính Mình - Không Nhìn Lỗi Người ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-03-2023  
1415 NIKAYA TRÌNH PHÁP - Thế Tôn Ơi ! Chúng Con Đã Về Tới Bồ Đề Đạo Tràng Rồi ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 16/01/2023  
1416 NIKAYA Thiền Quán - Động Đất Thổ Nhĩ Kỳ 2 - Nhàm Chán - Ly Tham - Giải Thoát ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 08-02-2023