1401 Trình Pháp NIKAYA- 4 Viên Ngọc Quý Của Người Tu ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-12-2022  
1402 Tinh Hoa NIKAYA - Trí Tuệ Hiền Thiện Cứu Thế Gian & Trình Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-07-2023  
1403 NIKAYA Thiền Quán Về Mẹ 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-06-2023  
1404 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Cư Sĩ Lợi Mình Lợi Người Thế Nào ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Chùa Bửu Liên 26-02-2023  
1405 Tinh Hoa NIKAYA - Nuông Chiều & Bênh Vực Mình ? Vì Sao Ái Tăng Trưởng & Đoạn Diệt ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-03-2023  
1406 Tinh Hoa NIKAYA - Hiền Đức Khiêm Hạ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-03-2023  
1407 Pháp Thoại Cho Người Khiếm Thị - Khuyết Tật & Trao 250 Phần Quà ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Nhà Văn Hoá TP Mỹ Tho - Tiền Giang 04/2023  
1408 Tinh Hoa NIKAYA - Tâm Hỷ Ngọt Ngào ! Non Xanh Mây Bạc Trăng Vàng Trời Cao ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 08-12-2022