Tinh Hoa NIKAYA - Thánh Trí Ngũ Uẩn - Đột Phá Giới Hạn - Siêu Xuất Thế Gian

Linh Quy Pháp Ấn 30-9-2022 ----------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

PHÁP ĐÀM VỀ TẬP SÁCH TINH HOA NIKAYA

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 15/3/2023

Trình Pháp NIKAYA - Thiền Quán Nhất Hướng Nhàm Chán-Sơ Thiện - Trung Thiện - Hậu Thiện

Linh Quy Pháp Ấn 9-12-2022 ------------- Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng