NIKAYA Thiền Quán Trong Bệnh Viện

Linh Quy Pháp Ấn 9-11-2022

NIKAYA Trình Pháp Sau Khi Nhập Thất - Giọt Nước Mắt Từ Bi - Cải Tử Hoàn Sinh !

Linh Quy Pháp Ấn 7-12-2022 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

NIKAYA Thiền Quán- Pháp Vị Thắng Mọi Vị - Pháp Hỷ Thắng Mọi Hỷ !

Chùa Bửu Liên 12-2-2023 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng