Tình Nghĩa THẦY TRÒ – Giáo Sư Nguyễn Khuê & Thích Minh Thành

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng

Soi Sáng NIKAYA - Đạo Lộ Tu Tập Trí Ngũ Uẩn

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 8-11-2020

Tinh Hoa NIKAYA – Thiền Quán – Trái Tim Của Đức Phật

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 12 - 8 - 2020

Tinh Hoa NIKAYA – Tuệ Năm Uẩn Và Trí Lậu Hoặc

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 11-6-2020

Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán - Tất Cả Là Khổ Đau

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 11-11-2020

Kinh NIKAYA Giảng Giải – Quả Báu Của Nghiệp 15

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 5-9-2020

Khóa Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp Lần 3 - Bậc Tôn Kính Nhất Đời

Chùa Hoằng Pháp huyện Hóc Môn tp HCM ngày 22-11-2020