NIKAYA Thiền Quán - Tâm Vui - Tâm Hiền - Tâm Thương Rộng Lớn

Linh Quy Pháp Ấn Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 17

Chùa Hoà Khánh tp HCM ngày 13-3-2023

Pháp Đàm NIKAYA 25-2-2023

Linh Quy Pháp Ấn 25-2-2023

PHÁP ĐÀM VỀ TẬP SÁCH TINH HOA NIKAYA

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 15/3/2023