Lễ Cúng Dường Trai Tăng Phật Tử Diệu Hiền ( Bà Năm ) 12-8-2023

Khoá Tu XGGD lần 5 (35) Linh Quy Pháp Ấn 11-8-2023

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Người Tu Phải Kính Trọng Ai ?

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 9/3/2023