1385 Trình Pháp NIKAYA - Nhìn Ra Rác & Cách Dọn Rác ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Chùa Hòa Khánh 28-02-2023  
1386 Tinh Hoa NIKAYA - Nuông Chiều & Bênh Vực Mình ? Vì Sao Ái Tăng Trưởng & Đoạn Diệt ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-03-2023  
1387 NIKAYA Giảng Giải - Thế Tôn Quở Trách Tà Kiến-"Chấp Thức Là Thường Hằng"-Đại Kinh Đoạn Tận Ái 1-Trung Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-03-2023  
1388 Trình Pháp NIKAYA - Nhiếp Phục Chính Mình - Không Nhìn Lỗi Người ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-03-2023  
1389 Tinh Hoa NIKAYA - Hiền Đức Khiêm Hạ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-03-2023  
1390 NIKAYA Thiền Quán - Tâm Hiền Dễ Chịu Dễ Thương ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-03-2023  
1391 Chia Sẻ Bài Kinh NIKAYA Tâm Đắc ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 05-03-2023  
1392 NIKAYA Giảng Giải - Cách Tu Tập Để Ly Dục - Kinh TAPUSSA 1 - Tăng Chi IV ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-02-2023