1377 Tinh Hoa NIKAYA - Quán Thân? Công Dụng Kinh Hành? Chất Liệu Làm Nên Hội Chúng Hiền Lành-Ngọt Ngào - Khiêm Hạ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 15-11-2022  
1378 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 17 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - TPHCM 09-12-2022  
1379 NIKAYA Trình Pháp Sau Khi Nhập Thất - Giọt Nước Mắt Từ Bi - Cải Tử Hoàn Sinh ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-12-2022  
1380 NIKAYA Thiền Quán - Động Đất Thổ Nhĩ Kỳ 2 - Nhàm Chán - Ly Tham - Giải Thoát ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 08-02-2023  
1381 Tụng Kinh NIKAYA - Nhân Quả Cô Hồn Ngạ Quỷ (Kinh LAKKHANA - Tương Ưng) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-03-2023  
1382 NIKAYA Thiền Quán - Tâm Vui - Tâm Hiền - Tâm Thương Rộng Lớn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 2023  
1383 Nhắc Nhở An Cư NIKAYA & 4 Dòng Thác Lũ 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 13-06-2023  
1384 Kinh NIKAYA Giảng Giải-Nghiệp & Quả Báo 20-Giải Mã Tướng Trạng Thế Giới-Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 10-03-2023