1369 Tâm Đắc Tu Học NIKAYA 02-05-2023 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-05-2023  
1370 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Xưng Tán Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phất ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 10-03-2023  
1371 NIKAYA Thiền Quán - Tâm Hiền Trí Dễ Chịu Dễ Thương ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-03-2023  
1372 Tinh Hoa NIKAYA- Mùng Ba Tết Thầy - Ơn Giáo Dưỡng- Nghĩa Ân Sư ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 24/01/2023  
1373 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 16 - Bảy Trí Về Sắc ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Chùa Hòa Khánh 28-02-2023  
1374 Pháp Đàm NIKAYA - Chân Thành Chân Thật ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 13-04-2023  
1375 Tinh Hoa NIKAYA- Chất Liệu Làm Nên Hội Chúng Hiền Lành - Khiêm Hạ 2-Chấp Hơn Thua-Đúng Sai-Phải Quấy Là ChưaThấy Pháp! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 18-11-2022  
1376 Tinh Hoa NIKAYA - Đức Phật Dạy Những Gì ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 16-11-2022