1361 Lễ Dâng Y tại Linh Quy Pháp Ấn Linh Quy Pháp Ấn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-09-2023  
1362 NIKAYA Giảng Giải - Ái Dục Là Cội Gốc Của Đau Khổ - Lợi Ích Gần Gũi Người Lành ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-09-2023  
1363 Đảnh Lễ Pháp Bảo NIKAYA & Thiền Quán Từ Bi Vô Lượng Tâm ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-09-2023  
1364 Pháp Đàm NIKAYA - Xấu Hổ - Nhục Nhã - Tiến Đạo ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-09-2023  
1365 Lễ Quy Y Tam Bảo & Cúng Dường Trai Tăng 1-9-2023 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-09-2023  
1366 Tinh Hoa NIKAYA - Bậc Chân Nhân - Biết Ơn & Đền Ơn 1! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên, Quận Bình Thạnh, TPHCM 27-08-2023  
1367 Tinh Hoa NIKAYA - Bậc Chân Nhân - Biết Ơn & Đền Ơn 2! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên, Quận Bình Thạnh, TPHCM 27-08-2023  
1368 Trình Pháp NIKAYA - Sau Khi Nhập Thất Bốn Tháng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 28-08-2023