1353 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Vận Dụng Vào Đời Sống - Chói Sáng Núi Rừng - Đại Kinh Rừng Sừng Bò 4 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-02-2023  
1354 Trình Pháp NIKAYA - Nhìn Ra Rác & Cách Dọn Rác ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Chùa Hòa Khánh 28-02-2023  
1355 Pháp Đàm NIKAYA - Mẹ ƠI ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 25-03-2023  
1356 NIKAYA Thiền Quán - Trải Tâm Thương Rộng Lớn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 26-03-2023  
1357 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 15 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Chùa Hòa Khánh 28-02-2023  
1358 Tinh Hoa NIKAYA - Tâm Hỷ Ngọt Ngào ! Non Xanh Mây Bạc Trăng Vàng Trời Cao ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 08-12-2022  
1359 NIKAYA Thiền Quán- Pháp Vị Thắng Mọi Vị - Pháp Hỷ Thắng Mọi Hỷ ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-02-2023  
1360 NIKAYA Thiền Quán - Động Đất Thổ Nhĩ Kỳ - Vô Thường Kinh Khủng Như Thế Nào ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-02-2023