1345 Tâm Đắc Lợi Ích Tu Học NIKAYA - Làm Sao Ân Nghĩa Vẹn Toàn ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 17-12-2022  
1346 Trình Pháp NIKAYA - Thiền Quán Nhất Hướng Nhàm Chán-Sơ Thiện - Trung Thiện - Hậu Thiện ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 09-12-2022  
1347 NIKAYA Thiền Quán - Tâm Ơi Đừng Mê Nữa ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 06-08-2022  
1348 Kinh NIKAYA Thiền Quán - Tương Ưng Sáu Xứ - Nhổ Lên Gốc Khổ - Từ Bỏ Ung Nhọt ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 06-01-2022  
1349 NIKAYA Thiền Giảng - Mù - Một Mắt - Hai Mắt Sáng ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Thành - Châu Thành- Bến Tre 04/2023  
1350 NIKAYA Thiền Quán - Mở Rộng Tình Thương & Tâm Biết Ơn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 18-03-2023  
1351 NIKAYA Thiền Quán - Tâm Vui - Tâm Hiền - Tâm Thương Rộng Lớn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 2023  
1352 NIKAYA Thiền Quán - Đôi Mắt ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-05-2023