1345 PHÁP ĐÀM VỀ TẬP SÁCH TINH HOA NIKAYA ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 15-03-2023  
1346 Kinh NIKAYA KANDARAKA Giảng Giải 1 - Hội Chúng Bậc Thánh An Tịnh Tuyệt Vời ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 06-04-2023  
1347 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Năm Giải Thoát Xứ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 31/01/2023  
1348 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thánh Trí Ngũ Uẩn 23-Tà Kiến Về Bậc Thánh - Kết Quả Của Thành Thật - 5 Uẩn Là Kẻ Giết Người! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-11-2022  
1349 NIKAYA Trình Pháp Sau Khi Nhập Thất - Giọt Nước Mắt Từ Bi - Cải Tử Hoàn Sinh ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-12-2022  
1350 Pháp Đàm NIKAYA - Người Mới Tu Học Gì 2 ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Phật Học TPHCM 30-03-2023  
1351 NIKAYA TRÌNH PHÁP - Thế Tôn Ơi ! Chúng Con Đã Về Tới Bồ Đề Đạo Tràng Rồi ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 16/01/2023  
1352 NIKAYA Thiền Quán - Làm Sao Hết Giận ? Buông Hết Đi ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 18-02-2023