1337 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm Sao Để Thành Người Xuất Gia Đúng Nghĩa 6 ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Trường Phật Học TPHCM - Ngày 09-11-2020  
1338 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Ai Ít Ngủ ? Lợi Mình Lợi Người – Trải Rộng Tình Thương ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng. tại Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Bảo Lộc - Lâm Đồng 18/02/2021  
1339 CẨM NANG PHÁP HÀNH NIKAYA - Tinh Hoa NIKAYA – Nhận Diện Ngũ Uẩn 1 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Chùa Hòa Khánh 27-10-2020  
1340 Tinh Hoa NIKAYA _ Chúc Xuân Tân Sửu 2021_ Hạnh Phúc Của Người Tu ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 14/02/2021  
1341 Tinh Hoa NIKAYA _ Chúc Xuân Tân Sửu 2021 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 12/02/2021  
1342 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán – Tân Niên Cảnh Tỉnh ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng ngày 12/02/2021  
1343 Soi Sáng NIKAYA – Từ Thấp Lên Cao – Pháp Là Gì ? Tại Sao Phải Thiền Quán ? ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Bảo Lộc - Lâm Đồng - ngày 25/12/2020  
1344 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Không Buông Lung Phóng Dật ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Bảo Lộc - Lâm Đồng