Tổng Quát Pháp Hành Kinh Tạng NIKAYA

Linh Quy Pháp Ấn 27-9-2023

NIKAYA Thiền Quán - Giận Làm Chi ?

Linh Quy Pháp Ấn 7-8-2022

NIKAYA Thiền Quán - Mở Rộng Tình Thương & Tâm Biết Ơn

Linh Quy Pháp Ấn ngày 18-3-2023 Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng