1321 Kinh NIKAYA Giảng Giải- Dao Bén Thánh Trí - Kinh Giáo Giới NANDAKA Trung Bộ III ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 2022  
1322 Trình Pháp NIKAYA - Tình Nghĩa Vợ Chồng Cao Đẹp 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-03-2023  
1323 NIKAYA Thiền Quán Bộ Xương - Làm Tang Lễ Cho Chính Mình - Lời Nhắn Nhủ Trước Khi Xuống Núi ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 18-12-2022  
1324 Trình Pháp NIKAYA - Bệnh Khổ Là Cơ Hội Tiến Tu - Diệt Tâm Chống Đối - Chấp Nhận Học Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-11-2022  
1325 NIKAYA Thiền Giảng - Mù - Một Mắt - Hai Mắt Sáng ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Thành - Châu Thành- Bến Tre 04/2023  
1326 Pháp Đàm NIKAYA - Tại Sao Ngồi Thiền Mở Mắt? Làm Sao Nhận Diện Tưởng? Thức & Trí Khác Nhau Thế Nào? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 16-12-2022  
1327 Kinh NIKAYA Giảng Giải- Chất Liệu Xây Dựng Tăng Đoàn - Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò - Bài 31 - Trung Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 30-11-2022  
1328 Kinh NIKAYA Giảng Giải-Nghiệp & Quả Báo 24 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14-04-2023