1321 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Tinh Tấn Là Gì? - 4 Sự Tinh Tấn – Kinh Chế Ngự Tăng Chi Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 02-11-2020  
1322 Khóa Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp Lần 3 - Bậc Tôn Kính Nhất Đời ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Hoằng Pháp huyện Hóc Môn tp HCM ngày 22-11-2020  
1323 Khóa Tu NIKAYA Hoằng Pháp Lần 3 - Khơi Dậy Tình Thương 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Hoằng Pháp huyện Hóc Môn tp HCM ngày 22-11-2020  
1324 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Tự Mình Tiến Lên – Kinh Tăng Thượng 1 – Tăng Chi Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 28-09-2020  
1325 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phật ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 07-10-2020  
1326 Tinh Hoa NIKAYA - Đem Đèn Sáng Vào Trong Bóng Tối ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 30-10-2020  
1327 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán - Tất Cả Là Khổ Đau ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 11-11-2020  
1328 Tinh Hoa NIKAYA – Tuệ Năm Uẩn Và Trí Lậu Hoặc ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 11-06-2020