Tinh Hoa NIKAYA - Tâm Hỷ Ngọt Ngào ! Non Xanh Mây Bạc Trăng Vàng Trời Cao !

Linh Quy Pháp Ấn 8-12-2022 ------------- Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

Tinh Hoa NIKAYA - Nhận Diện Cơn Giận

Trường Phật Học TPHCM 14-3-2022