1289 Kinh NIKAYA Giảng Giải - 6 Lợi Ích Quán Vô Thường 2 - Kinh Không Hạn Chế 1 - Tăng Chi Bộ III ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-09-2022  
1290 Tinh Hoa NIKAYA - Thập Thiện Là Hiến Pháp Thánh Vương Trị Quốc ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 17-09-2022  
1291 Trình Pháp NIKAYA - Quyết Lòng Thoát Tái Sanh ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 17-09-2022  
1292 Pháp Đàm Đạo Tràng NIKAYA Nha Trang - Mái Ấm Đạo Tình ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Thành Phố Nha Trang - Khánh Hoà - 05-10-2022  
1293 Tinh Hoa NIKAYA - Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc I ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 2022  
1294 Pháp Thoại Cho Người Khiếm Thị - Khuyết Tật & Trao 250 Phần Quà ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Nhà Văn Hoá TP Mỹ Tho - Tiền Giang 04/2023  
1295 NIKAYA Thiền Giảng - Mù - Một Mắt - Hai Mắt Sáng ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Thành - Châu Thành- Bến Tre 04/2023  
1296 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 12 - Những Lợi Ích - Thù Thắng - Khi Tu Học Pháp Phật Nguyên Chất 6 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoà Khánh, Quận Bình Thạnh, TPHCM 18-04-2023