NIKAYA Thiền Quán Trong Bệnh Viện

Linh Quy Pháp Ấn 9-11-2022

NIKAYA Thiền Quán Về Nghĩa Địa

Linh Quy Pháp Ấn 10-11-2022

NIKAYA Thiền Quán Bộ Xương - Làm Tang Lễ Cho Chính Mình - Lời Nhắn Nhủ Trước Khi Xuống Núi

Linh Quy Pháp Ấn 18-12-2022 ------------- Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

Kinh NIKAYA Giảng Giải- 8 Đức Hạnh Thánh Hiền 2 - Kinh Các Lễ Uposatha - Tăng Chi Bộ 1

Chùa Bửu Liên, 570 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, Quận Bình Thạnh