Pháp Đàm NIKAYA - Đệ Nhất Xuân 3

Linh Quy Pháp Ấn 26-1-2023

Tâm Đắc Tu Học NIKAYA 2-5-2023

Linh Quy Pháp Ấn 2-5-2023

Lễ Vu Lan tại Chùa Bửu Liên

Linh Quy Pháp Ấn 12-8-2022

NIKAYA Trình Pháp - Ác Nghiệp Sát Sanh

Linh Quy Pháp Ấn 13-10-2023

Pháp Đàm NIKAYA - Tại Sao Ngồi Thiền Mở Mắt? Làm Sao Nhận Diện Tưởng? Thức & Trí Khác Nhau Thế Nào?

Linh Quy Pháp Ấn ngày 16-12-2022 ------------- Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng