Tinh Hoa NIKAYA - Viễn Ly Lạc - Về Núi Yên Tu Thật Tuyệt Vời 2

Linh Quy Pháp Ấn 1-10-2022 ----------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng