Trình Pháp NIKAYA- 4 Viên Ngọc Quý Của Người Tu

Linh Quy Pháp Ấn 11-12-2022 ------------- Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng