1233 Trình Pháp NIKAYA - Chúc Lành - Sám Hối Dọn Rác 3 - Khổ Thánh Trí ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-09-2022  
1234 Pháp Đàm Đạo Tràng NIKAYA Nha Trang - Mái Ấm Đạo Tình ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Thành Phố Nha Trang - Khánh Hoà - 05-10-2022  
1235 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thứ Tự Tu Tập 14 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Hòa Khánh - Tp.HCM - 05-12-2022  
1236 Trình Pháp NIKAYA - Tập Nhận Ra Lỗi Mình - Để Không Gây Đau Khổ - Cho Những Người Xung Quanh ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-09-2022  
1237 NIKAYA Thiền Quán - Cảm Giác Ngọt Ngào ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-09-2022  
1238 NIKAYA Thiền Quán Ý Nghĩa Y Bá Nạp 2 & Tôi Biết Mình Chỉ Là Đom Đóm ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 25-07-2022  
1239 NIKAYA Thiền Quán - Tâm Ơi Đừng Mê Nữa ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 06-08-2022  
1240 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 7 - Vô Minh - Ám Ảnh - Vô Thư ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chủa Hòa Khánh 31-10-2022