1153 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 18 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại chùa Hòa Khánh, Bình Thạnh, TPHCM 12-09-2023  
1154 Tinh Hoa NIKAYA - Nhớ Mãi Không Quên 1 ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-11-2021  
1155 Pháp Đàm NIKAYA - Trang Nghiêm - Tôn Trọng - Cung Kính - Biết Ơn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 2022  
1156 TInh Hoa NIKAYA- Lắng Nghe Bằng Trái Tim - Công Đức Là Chỗ Dựa Bình An Vui Sướng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 19-06-2022  
1157 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 21 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tạ Chùa Hòa Khánh 08-05-2023  
1158 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp - Quả Báo Của Nghiệp Ác 2 - Đại Tiệc Chánh Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn -10-06-2022  
1159 Tinh Hoa NIKAYA - Cách Hóa Giải Cơn Giận ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa An Lạc - 22-05-2022  
1160 Pháp Đàm NIKAYA - Thầy Pháp An - Đạo Làm Người ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-06-2022