1113 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 4 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 08-07-2022  
1114 Pháp Đàm NIKAYA - Ác Nghiệp Đoạ Địa Ngục - Thiện Nghiệp Sanh Thiên Giới ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 28-06-2022  
1115 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán Tâm Xót Thương - Bi Mẫn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-03-2022  
1116 NIKAYA Thiền Quán - 10 Cách Quán Tưởng Trị Bệnh 4 - Từ Bỏ - Đoạn Tận - Nhàm Chán Với Tất Cả Thế Giới ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 26-08-2022  
1117 Kinh NIKAYA Thiền Quán - Tưởng Như Ráng Mặt Trời - Kinh Bọt Nước 3 ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-01-2022  
1118 Tinh Hoa NIKAYA - Tết Thầy - Xưng Tán Đạo Sư ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-02-2022  
1119 Tinh Hoa NIKAYA - Thực Tập Trầm Lặng - Vô Minh Là Gì ? Nhớ Khổ Thánh Trí - Hiếu Hạnh Cao Thượng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-02-2022  
1120 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Nhân Duyên 1 - Chúng Ta Đang Bị Vây Hãm - Sanh Tử Trí ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 10-01-2022