1097 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp - Quả Báo Của Nghiệp Ác 1 - Kinh Hiền Ngu - Trung Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 08/06/2022  
1098 Hiệu Quả Tu Học NIKAYA ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 13-11-2022  
1099 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 13 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh, Bình Thạnh, TPHCM - ngày 19-12-2022  
1100 NIKAYA Thiền Quán - Cảm Giác Ngọt Ngào ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-09-2022  
1101 Nếp Nhà NIKAYA - Chất Liệu Hiền Trí 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 31-07-2023  
1102 Nhật Ký Tu Học NIKAYA 10 & Gia Phong Đạo Tràng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 22-07-2022  
1103 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 12 - Làm Sao Báo Đáp Tình Thân ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Hòa Khánh - Tp.HCM - 05-12-2022  
1104 Tinh Hoa NIKAYA - Tập Tâm Hỷ Xả 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 08-11-2022