Tinh Hoa NIKAYA - Cửa Vào Bất Tử 9

Linh Quy Pháp Ấn 3-6-2022

Tụng Kinh NIKAYA - Thất Thứ 2 Của Ông Pháp Hộ

Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng