1081 Lễ Pháp Bảo NIKAYA - Đức Phật Dạy Đạo Vợ Chồng B ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-05-2022  
1082 Tinh Hoa NIKAYA - Ơn Mẹ - Ơn Thầy ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-06-2022  
1083 Khoá Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp lần thứ 9 ngày 26-6-2022 - Pháp Đàm Sát Sanh & Nghiệp Quả A ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp 26-06-2022  
1084 NIKAYA Thiền Quán - ĐỘT NGỘT CÚP ĐIỆN ! Dễ Chịu Dễ Nghe - Biết Nghĩa Biết Ân - Cách Trình Pháp A ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-08-2022  
1085 Tinh Hoa NIKAYA - Về Với Thiên Nhiên - Nuôi Dưỡng Đạo Đức ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 22-07-2022  
1086 Tinh Hoa NIKAYA - Ân Đức Sanh Thành - Ý Nghĩa Y Bá Nạp Khất Sĩ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 05-06-2022  
1087 NIKAYA Pháp Đàm- Như Lý Giác Sát- Như Lý Tác Ý 1A ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-02-2022  
1088 Tinh Hoa NIKAYA- Trình Pháp Tâm Hiền Trí Cao Thượng 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-03-202