1065 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tầm Quan Trọng Của Tâm Hiền Trí 8 - Trình Pháp & Quán Tâm Như Nùi Giẻ Rách ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-10-2021  
1066 Pháp Đàm NIKAYA -Thế Nào Là Chân Nhân 3 ? Tình Nghĩa Vợ Chồng & Hiếu Đạo ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-01-2022  
1067 NIKAYA Thiền Quán Biết Ơn Tròn Đầy 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-07-2022  
1068 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm An Tâm Người Bệnh 9 - Quán Chiếu Khổ Thọ ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-09-2021  
1069 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 4 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh 2022  
1070 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 10 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Chùa Hoà Khánh - Quận Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh 21-11-2022  
1071 Tinh Hoa NIKAYA- Quán Xét Bốn Loại Thức Ăn - Hiệu Quả Tu Tâm Hiền Trí ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-06-2022  
1072 Tinh Hoa NIKAYA - Giảng Giải Bài Sám Hối Diệt Ngã 2 - Những Đau Khổ Bản Ngã Đem Lại ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 10-12-2021