81 Tinh Hoa NIKAYA - Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc I ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 2022  
82 Kinh NIKAYA Giảng Giải - 8 Đức Hạnh Thánh Hiền - Kinh Trai Giới- Tăng Chi Bộ III ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 2022  
83 NIKAYA Tương Ưng Sáu Xứ - Thiền Quán Hoả Hoạn Khắp Nơi - Thoát Mau Thoát Lẹ Thoát Xa Chốn Này ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-08-2022  
84 NIKAYA Giảng Giải -Làm Sao Ước Nguyện &Kinh Doanh Thành Đạt? Người Chết Có Hưởng Được Đồ Cúng Không? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 31-07-2022  
85 BÉ THUỘC LÒNG ĐỊNH NGHĨA NGŨ UẨN NIKAYA 1-2 ĐĐ.Thích Minh Thành 28-07-2022  
86 Tinh Hoa NIKAYA - Làm Sao Thành Hoằng Pháp Viên Thật Sự ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Phật Quang 01-07-2022  
87 Khoá Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp lần thứ 9 ngày 26-6-2022 - Pháp Đàm Sát Sanh & Nghiệp Quả B ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp 26-06-2022  
88 Khoá Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp lần thứ 9 ngày 26-6-2022 - Pháp Đàm Sát Sanh & Nghiệp Quả A ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp 26-06-2022