81 NIKAYA Thiền Quán - Tâm Vui - Tâm Hiền - Tâm Thương Rộng Lớn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 2023  
82 NIKAYA Thiền Quán - Sự Ấm Áp & Ngọt Ngào Của Tâm Hiền Trí ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 2023  
83 NIKAYA Thiền Quán - Tâm Hiền Trí Dễ Chịu Dễ Thương ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-03-2023  
84 NIKAYA Thiền Quán - Tâm Vui - Tâm Hiền - Tâm Thương Rộng Lớn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 2023  
85 Kinh NIKAYA Giảng Giải-Nghiệp & Quả Báo 20-Giải Mã Tướng Trạng Thế Giới-Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 10-03-2023  
86 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Xưng Tán Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phất ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 10-03-2023  
87 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Người Tu Phải Kính Trọng Ai ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 09-03-2023  
88 NIKAYA Giảng Giải-Hạnh Vô Ngã Của Đức Phật &Xá Lợi Phất-Tại Sao Bậc Thánh Tôn Kính Như Lai Tột Cùng? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-03-2023