81 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nhờ Khổ Mới Tin Sâu ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 22-09-2023  
82 Kinh NIKAYA Giảng Giải- Xuất Gia Như Thế Nào Để Không Thành Vô Dụng ? Tiểu Kinh Xóm Ngựa - Trung Bộ 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-09-2023  
83 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán Xả Vô Lượng Tâm - Trích Quyển Cửa Vào Bất Tử ĐĐ.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-09-2023  
84 Trùng Tuyên Thánh Pháp NIKAYA ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-09-2023  
85 Tinh Hoa NIKAYA - Bản Ngã Là Gì ? Ở Đâu ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-09-2023  
86 NIKAYA Thiền Quán - Lời Cuối Của Đức Phật & Đảnh Lễ Pháp Bảo - Trình Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-09-2023  
87 Tinh Hoa NIKAYA - Bản Ngã Là Xảo Trá Lừa Đảo - Rắn Độc Giết Người ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 19-09-2023  
88 NIKAYA Thiền Quán - Tất Cả Đều Bị Bốc Cháy - Đảnh Lễ Pháp Bảo & Trí Đức Như Lai ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 19-09-2023