857 Soi Sáng NIKAYA – Tổng Cương Lĩnh Pháp Hành 1 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại trường Phật Học TPHCM, ngày 21/12/2020  
858 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Không Buông Lung Phóng Dật ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Bảo Lộc - Lâm Đồng  
859 Soi Sáng NIKAYA – Từ Thấp Lên Cao – Pháp Là Gì ? Tại Sao Phải Thiền Quán ? ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Bảo Lộc - Lâm Đồng - ngày 25/12/2020  
860 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán – Tân Niên Cảnh Tỉnh ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng ngày 12/02/2021  
861 Tinh Hoa NIKAYA _ Chúc Xuân Tân Sửu 2021 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 12/02/2021  
862 Tinh Hoa NIKAYA _ Chúc Xuân Tân Sửu 2021_ Hạnh Phúc Của Người Tu ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 14/02/2021  
863 Tinh Hoa NIKAYA – Trí Tuệ Về Sắc Thân 1A ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng 05/01/2021. Tại Pháp Ấn Sơn  
864 Tinh Hoa NIKAYA – Trí Tuệ Về Sắc Thân 1B ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng 05/01/2021. Tại Pháp Ấn Sơn