73 Pháp Đàm NIKAYA - Đệ Nhất Xuân 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 26/01/2023  
74 Tinh Hoa NIKAYA- Mùng Ba Tết Thầy - Ơn Giáo Dưỡng- Nghĩa Ân Sư ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 24/01/2023  
75 TINH HOA NIKAYA- HOA MAI BẤT DIỆT NỞ TRONG TIM ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 22/01/2023  
76 TINH HOA NIKAYA - AO TRONG - SƯƠNG NGỌT - CAM NGON! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 22/01/2023  
77 NIKAYA Thiền Quán - Tâm Thương - Tâm Vui - Tâm Biết Ơn Rộng Lớn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 18/01/2023  
78 Pháp Đàm NIKAYA - Tất Niên ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 17/01/2023  
79 Tinh Hoa NIKAYA - Tầm Quan Trọng Của Thánh Pháp & Thiền Quán ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 17/01/2023  
80 NIKAYA TRÌNH PHÁP - Thế Tôn Ơi ! Chúng Con Đã Về Tới Bồ Đề Đạo Tràng Rồi ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 16/01/2023