1 Ý Nghĩa Trọng Đại Phật Ra Đời ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Chùa Bửu Liên - Ngày 29/05/2018  
2 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thế nào là vị Giảng sư 2 ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Chùa Hoà Khánh 3-4-2021  
3 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thế nào là vị Giảng sư 1 ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Chùa Hoà Khánh 03-04-2021  
4 Tinh Hoa NIKAYA – TRẢI TÂM TỪ KHƠI DẬY TÌNH THƯƠNG ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Chùa Khánh Linh 04-04-2021  
5 Tinh Hoa NIKAYA – Mình Mới Là Người Đáng Thương Nhất Hành Tinh ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại chùa Khánh Linh 04-04-2021  
6 Tinh Hoa NIKAYA - Hỷ Lạc - Ưu Tư - Tăng Thượng Giới Định Tu ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Hoà Khánh 09-03-2021  
7 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sống Tịch Tịnh An Lạc ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng 28/03/2021  
8 Khóa Tu NIKAYA Lần 2 Hải Dương - Kinh NIKAYA Giảng Giải - Công Đức Tâm Từ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Chùa Bồ Đề 20-11-2020